HEM

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID
 • Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid
  berfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan
  dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan
  kebolehan ke tahap maksima dab menyuburkan potensi kepimpinan.

OBJEKTIF
 • Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas
  Pengurusan Hal Ehwal Murid.
 • Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang
  dapat membantu kecemerlangan di peringkat sekolah.
 • Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah
  dan berketrampilan.
UNIT - UNIT DI BAWAH HAL EHWAL MURID
(SEMUA UNIT BERGERAK DENGAN PELBAGAI AKTIVITI MASING-MASING)
1) UNIT DISIPLIN & PENGAWAS
Objektif : Mengurangkan jumlah kes - kes salah laku murid.
2) UNIT KESELAMATAN & KECEMASAN
Objektif : Mewujudkan kesedaran dikalangan murid-murid dan warga sekolah tentang aspek keselamatan diri dan harta benda sekolah.
3) UNIT PERABOT & INVENTORI
Objektif : Memastikan bekalan perabot untuk murid mencukupi, segala kerosakan dibaik pulih serta pengemaskinian stok perabot dilakukan.
4) UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Objektif : Menyelaraskan hal - hal pengeluaran, pengambilan dan hapuskira buku teks.
5) UNIT LAWATAN
Objektif : Menambah pengetahuan dengan membuat lawatan ke tempat - tempat pelancongan.
6) UNIT KEBAJIKAN MURID
Objektif : Menyediakan keperluan yang sesuai kepada murid yang menghadapi tekanan dan masalah.
7) UNIT RMT / PSS / KANTIN
Objektif : Kebersihan kantin terjaga dan memastikan murid - murid yang layak saja yang menerima bantuan RMT dan PSS.
8) UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING
Objektif : Membentuk sikap berdikari, bermotivasi dan bantu - membantu diantara murid - murid.PROGRAM PENYAMPAIAN 
KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN 

Tarikh
:
18 /05 /2018
Tempat
:

Dewan Seri Gemilang
PENYAMPAIAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2018

Tarikh
:
22 /02 /2018
Tempat
:

Dewan Seri GemilangPENYAMPAIAN AWAL BANTUAN PERSEKOLAHAN TAHUN 1 DAN KWAMP TAHUN 2 HINGGA TAHUN 6

Tarikh
:
15 /06 /2017
Tempat
Masa
:
:
Dewan Seri Gemilang.
9.00 – 11.30  pagiMAJLIS PENYAMPAIAN BANTUAN  KHAS
AWAL PERSEKOLAHAN 1 MALAYSIA RM 100 - 2017


Tarikh
:
14 /02 /2017
Tempat
Masa
:
:
Dewan Seri Gemilang.
9.50 – 11.30  pagi
PEMBERIAN DUIT KWAMP KEPADA IBUBAPA MURID TAHUN 2 SEHINGGA TAHUN 6 DAN AKTIVITI GOTONG-ROYONG BERSAMA GURU, AJK PIBG DAN PELATIH PLKN PADA 
21 APRIL 2012 
MAJLIS PENYERAHAN SUMBANGAN RM100 KEPADA IBUBAPA MURID 

 Bantuan Rakyat 1Malaysia disampaikan oleh En. Jamaluddin B. Hj. Abd Aziz(Tok Sidang Bagan Datoh) dan Pn Hjh. Abaidah Bt Hj. Zainuddin(YDP PIBG) dan terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri kita YAB Dato Seri Mohd Najib B. Tun Abdul Razak diatas sumbangan BR1M.